4Fit Leisure Club připouští, že organizace, mezi které patří i mladí lidé, jsou náchylné k týrání dětí. Dobré životní podmínky dětí a ochrana mladých lidí jsou vždy záležitostí všech dospělých, bez ohledu na jejich roli v organizaci. Níže jsou uvedeny postupy pro řešení veškerých problémů v oblasti dobrých životních podmínek nebo ochrany, které mohou nastat:

  • Všechny obavy by měly dostat odpovídající reakci; Osoby si nejsou jisty, zda jsou určité chování urážlivé, či nikoli. Důvody ke znepokojení zahrnují konkrétní indikaci od dítěte, prohlášení osoby, která byla svědkem zneužívání nebo nemoci, úrazu nebo chování v souladu se zneužíváním. Hlášení může učinit kterýkoli člen centra, ale mělo by být předáno určeným úředníkům pro ochranu dětí 4Fit Leisure Club. To může mít za následek to, že určení úředníci pro ochranu dětí předají obavy místním úřadům. Není odpovědností kdokoli, kdo pracuje v klubu 4Fit Leisure Club v placené nebo dobrovolné funkci, ani těch, kteří pracují v hotelu Four Seasons, Monaghan, aby převzali odpovědnost nebo rozhodli, zda došlo ke zneužití dítěte. To je úkolem místních úřadů. Je však povinností chránit děti pomocí pomoci příslušným orgánům, aby mohly následně šetřit a podniknout veškerá nezbytná opatření na ochranu dotyčné mladé osoby. Každý by měl dodržovat oba níže uvedené postupy, jednak postup reakce na dítě v tísni a jednak postup hlášení obav.
  • Máme přístupné parkoviště do 10 metrů od předního vchodu, bazénový zvedák a stupňovité kroky do bazénu, spolu se soukromou přístupnou šatnou
Svatby dárkové poukázky Vouchery Zamluvit